Головна сторінка                                                                                                                                                   кодування сторінки -  UTF-8

 

 

Інформація для ЗМІ

Дошка оголошень

Відшкодування ставок  кредиту

Регуляторна політика

Ліцензування

Дозвільна система

Туризм на Київщині

EURO-2012 in Ukraine

Гаряча лінія

Форум

Актуальні теми:

Небезпечні партнери в бізнесі

Как помочь предпринимателю в условиях кризиса?

Анекдоти про бізнес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2007 р. N 634
Київ

із змінами затвердженими постановою КМУ від 9 квітня 2008 року № 335

Про Порядок використання
у 2008 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредитами, що надаються суб'єктам
малого та середнього бізнесу для реалізації
інвестиційних проектів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що у 2008 році кошти, передбачені у державному бюджеті (107-17) Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва за програмою "Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007р. N634 (634-2007-п) (Офіційний вісник України, 2007р., N30, ст.1202).

Внести до зазначеного Порядку (634-2007-п) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N634
із змінами затвердженими постановою КМУ від 9 квітня 2008 року №335

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для часткового
відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, що надаються суб'єктам малого та
середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році коштів, передбачених Держкомпідприємництву у державному бюджеті за програмою "Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на часткове відшкодування фактично сплачених у поточному році відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками в національній валюті суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів (далі - відшкодування).

3. Суб'єктами малого та середнього бізнесу є фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ), та юридичні особи - малі та середні підприємства, визначені відповідно до Господарського кодексу України (436-15).

Вимоги щодо використання бюджетних коштів

4. За рахунок бюджетних коштів відшкодовується сума сплачених відсотків за користування кредитом у розмірі 1,2 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, якщо:

• розмір кредиту, відсоткова ставка якого підлягає відшкодуванню, не перевищує 250 тис. гривень для фізичних осіб та малих підприємств і 2500 тис. гривень для середніх підприємств;
• розмір співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів становить не менш як 20 відсотків його вартості.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або сплату пені за користування кредитами банків.

5. Відбір суб'єктів малого та середнього бізнесу, яким виплачується відшкодування, здійснюється на конкурсній основі.

Порядок і умови проведення конкурсу, перелік документів, що необхідні для виплати відшкодування, затверджуються наказом Держкомпідприємництва за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

6. Держкомпідприємництво затверджує наказом розподіл бюджетних коштів у розрізі його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

7. Територіальні органи Держкомпідприємництва укладають з переможцями конкурсу договір про відшкодування за формою, що затверджується Держкомпідприємництвом за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

8. Виплата відшкодування проводиться Держкомпідприємництвом через його територіальні органи переможцям конкурсу на підставі:

• копії платіжного доручення щодо сплати відсотків за користування кредитом;
• нотаріально засвідченої копії кредитного договору, укладеного з банком;
• довідки-розрахунку банку про погашення кредиту, суму нарахованих та фактично сплачених відсотків за користування кредитом;
• графіка погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданого банком.

9. Бюджетні кошти перераховуються на відкриті в установах банків поточні рахунки суб'єктів малого та середнього бізнесу відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.

10. Суб'єкти малого та середнього бізнесу, яким виплачується відшкодування, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду, а в грудні - до 25 числа до територіальних органів Держкомпідприємництва визначені укладеним згідно з пунктом 7 цього Порядку договором документи, що підтверджують погашення кредиту та сплату відсотків за користування кредитом.

Територіальні органи Держкомпідприємництва щомісяця до 10 числа наступного періоду складають та подають Держкомпідприємництву реєстри суб'єктів малого та середнього бізнесу, яким виплачується відшкодування, для затвердження зведеного реєстру та перерозподілу у разі необхідності в установленому порядку між його територіальними органами бюджетних асигнувань на виплату відшкодування.

Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням

11. Держкомпідприємництво подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про виконання результативних показників разом з поясненнями та висновками.

12. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів несе Держкомпідприємництво та його територіальні органи. У разі встановлення факту нецільового використання кредиту часткове відшкодування відсоткової ставки за ним не проводиться.

13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


НАКАЗ №51

від 24.04.2008 м.Київ

Про затвердження Змін до наказу
Держкомпідприємництва від 07.05.2007 №61

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 335 "Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів" та з метою удосконалення процесу проведення конкурсів на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів (далі - Порядок), затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 07.05.2007 №61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2007 за №512/13779, що додаються.

2. Департаменту розвитку підприємництва та міжнародного співробітництва (Корнійчук В. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення його до відома територіальних органів Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Г. М. Білоуса.

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО

Міністр фінансів України
В. М. Пинзеник

Міністр економіки України
Б. М. Данилишин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
07.05.2007 №61 із змінами від 24.04.2008 року №51, за реєстр.
12.05.2008 року за №394/15085

Порядок та умови проведення конкурсів,
перелік документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів

Комісію очолює голова територіального органу Держкомпідприємництва, а секретарем є представник територіального органу Держкомпідприємництва.

2. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, територіальні органи Держкомпідприємництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Держкомпідприємництва) за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями подають пропозиції до Держкомпідприємництва України щодо складу конкурсної комісії (далі - комісія) у кількості п'яти осіб, який затверджується наказом Голови Держкомпідприємництва України.

До складу комісії входять представники:
— територіального органу Держкомпідприємництва;
— Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
— державної податкової адміністрації та контрольно-ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (за згодою).

Комісію очолює голова територіального органу Держкомпідприємництва, а секретарем є представник територіального органу Держкомпідприємництва.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється територіальним органом Держкомпідприємництва в друкованих засобах масової інформації у 5-денний строк після затвердження складу комісії і має містити: строк проведення конкурсу; умови проведення конкурсу, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання заявок та інших документів; адресу територіального органу Держкомпідприємництва, за якою приймаються документи; телефон для довідок.

4. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня публікації оголошення про проведення конкурсу, а закінчує за 5 робочих днів до початку проведення останнього засідання комісії.

Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Комісія розглядає заявки претендентів не рідше одного разу на місяць. Дата останнього розгляду - не пізніше 1 грудня поточного року.

Заявки на участь у конкурсі, одержані комісією після закінчення строку подання, не розглядаються.

5. Для участі в конкурсі допускаються суб'єкти малого та середнього бізнесу, які отримали кредити в банках на реалізацію інвестиційних проектів, але не пізніше 20 листопада 2007 року (далі - претендент).

6. Право на одержання часткового відшкодування не мають претенденти, які:

• здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;
• отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій;
• визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
• перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
• подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану;
• мають заборгованість перед бюджетом та / або Пенсійним фондом України.

Претендент несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації.

7. Претендент подає до комісії заявку у двох примірниках за зразком згідно з додатком 1, а також:

• бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування) інвестиційного проекту;
• нотаріально засвідчену копію кредитного договору, укладеного з банком;
• копію свідоцтва про державну реєстрацію;
• копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
• графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банком;
• довідку-розрахунок банку про погашення кредиту, суму нарахованих та фактично сплачених відсотків за користування кредитом;
• копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за поточний рік;
• копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період за формами: № 1 "Баланс" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", № 2 "Звіт про фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689, №397/3690 (із змінами), - для середніх підприємств";
• копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період за формами: № 1-м "Баланс", № 2-м "Звіт про фінансові результати" до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", визначеними наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за №161/4382 (із змінами), - для малих підприємств;
• копію декларації про доходи за попередній рік та за останній звітний період (форма № 1 "Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного року" до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за № 64 (із змінами), - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються у загальному порядку або застосовують фіксований податок;
• копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за попередній рік та за останній звітний період за формою згідно з додатком 3 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 № 599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 752/4045 (із змінами), - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що застосовують єдиний податок;
• довідку відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
• копію статистичної звітності за попередній рік та за останній звітний період (форми № 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства", № 1-підприємництво (коротка) - річна "Звіт про основні показники діяльності підприємства", № 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства", № 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого підприємства", затверджені наказом Державного комітету статистики України від 13.08.2007 №300 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики".

8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення переліку суб'єктів малого та середнього бізнесу для надання часткового відшкодування (далі - книга реєстрації) згідно з додатком 2. Якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект документів, передбачених цим Порядком, то такі документи "реєструються та повертаються претенденту з відповідною відміткою у книзі реєстрації" Реєстрація та повернення документів проводиться в день їх надходження.

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою територіального органу Держкомпідприємництва.

У разі прийняття секретарем комісії поданих документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.

9. Територіальні органи Держкомпідприємництва надають консультативну та методичну допомогу в роботі комісії.

10. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія має право проводити їх перевірку. Якщо виявлено недостовірність даних у документах, передбачених цим Порядком, то такі документи повертаються претенденту протягом 5 робочих днів з письмовим повідомленням причини повернення.

11. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

12. Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за такими критеріями:

• строк окупності інвестиційного проекту;
• розмір прибутку та рентабельність виробництва;
• створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;
• спрямованість інвестиційного проекту на забезпечення проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
• впровадження енергозберігаючих технологій;
• відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам, визначеним регіональними стратегіями розвитку програм економічного та соціального розвитку регіону;
• вироблення продукції на експорт;
• збільшення обсягу виробництва продукції на 1 грн. залучених бюджетних коштів;
• розмір перевищення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов'язкових платежів) порівняно з розміром часткового відшкодування у розрахунку на рік.

Переможцями конкурсу визнаються претенденти, які запропонували найкращі умови для реалізації інвестиційних проектів.

За інших рівних умов перевага має надаватися малим підприємствам.

13. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

14. У разі, якщо розмір кредиту, відсоткова ставка якого підлягає відшкодуванню, становить 500 тис. гривень і вище, рішення комісії погоджується Держкомпідприємництвом України протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.

15. Комісія протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення, а в разі обставин, зазначених у пункті 14 цього Порядку, протягом 3 робочих днів з дня погодження рішення Держкомпідприємництвом України, надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсу. Крім того, комісія видає довідку переможцям конкурсу за формою згідно з додатком 3, про що робиться відмітка у книзі реєстрації.

16. Часткове відшкодування надається переможцю конкурсу з початку бюджетного року, якщо кредит отриманий до початку бюджетного року, і з моменту отримання кредиту, якщо кредит отриманий протягом бюджетного року.

17. Черговість надання часткового відшкодування переможцям конкурсу визначається за датою надходження документів до територіального органу Держкомпідприємництва відповідно до пункту 7 цього Порядку.

Директор Департаменту розвитку підприємництва та міжнародного співробітництва
В. Г. Корнійчук


Додаток 1
до пункту 7 Порядку та умов проведення конкурсів,
переліку документів, що необхідні для часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу
на реалізацію інвестиційних проектів

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів

Прошу допустити____(повна назва суб'єкта малого та середнього бізнесу)____
до участі в конкурсі на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів.
Відомості про особу:
Повна назва суб'єкта малого та середнього бізнесу____
Скорочена назва суб'єкта малого та середнього бізнесу____
Керівник (назва посади, П.І.Б.)____
Місцезнаходження____
Телефон____, факс____
E-mail____
Форма власності____
Вид діяльності (основний)____
Ідентифікаційний код____
Банківські реквізити____
Дата і номер державної реєстрації____
Повна назва органу державної реєстрації____
Назва банку, який надає кредит____
Дата і номер кредитної угоди____
Термін дії кредитної угоди____
Сума кредиту, грн.____
Відсоткова ставка банку за користування кредитом, %____
Плата за кредит, грн.____
Цільове призначення кредиту____

З вимогами Порядку та умов проведення конкурсу, переліку документів для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконувати "Фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій не отримую.

Кошти, що можуть бути одержані мною як часткове відшкодування, зобов'язуюсь використовувати виключно на здійснення підприємницької діяльності".

Керівник____(підпис)____(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер____
(підпис)____(ініціали та прізвище)
Реєстраційний №____
____ ____2007 р.


Додаток 3
до пункту 15 Порядку та умов проведення конкурсів,
переліку документів, що необхідні для часткового
відшкодування відсоткових ставок за кредитами,
що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу
на реалізацію інвестиційних проектів

ДОВІДКА
про надання суб'єктам малого та середнього бізнесу за рахунок
державного бюджету часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами на реалізацію інвестиційних проектів

Надана____(повна назва суб'єкта малого та середнього бізнесу)

про те, що він дійсно за результатами конкурсу визнаний отримувачем часткового відшкодування відсоткових ставок, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитом банку, за рахунок коштів Державного бюджету України на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 634 "Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів", у розмірі 1,2 облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом.

Граничний розмір відшкодування встановлений комісією у сумі____(сума літерами та цифрами)
Голова комісії____
(підпис)____(ініціали та прізвище)
Секретар комісії____
(підпис)____(ініціали та прізвище)
М.П.
Реєстраційний №____
____ ____2008 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт створено та підтримується за власної ініціативи

співробітників представництва Держкомпідприємництва України

у Київській області

Погода в Украине UcoZ Web Services
Powered By Ucoz Copyright MyCorp © 2008