Головна сторінка                                                                                                                                                   кодування сторінки -  UTF-8

 

Інформація для ЗМІ

Дошка оголошень

Відшкодування ставок  кредиту

Регуляторна політика

Ліцензування

Дозвільна система

Туризм на Київщині

EURO-2012 in Ukraine

Гаряча лінія

Форум

Актуальні теми:

Небезпечні партнери в бізнесі

Как помочь предпринимателю в условиях кризиса?

Анекдоти про бізнес

 

 

Проблемні питання інформаційного забезпечення органів влади і суб’єктів господарювання у сфері ліцензування та шляхи їх вирішення

 

Проблеми

Шляхи вирішення

  1. Відсутність програмного забезпечення для формування єдиної бази даних про видані, переоформлені, анульовані, визнані недійсними ліцензії та їх копії, видані дублікати ліцензій на певні види господарської діяльності;

  2. Наповнення ЄЛР здійснюється за рахунок періодичного подання інформації органами ліцензування на магнітних носіях та/або електронною поштою;

  3. Неможливість підтвердження статусу ліцензії як діючої у режимі реального часу;

  4. Неможливість проведення якісного аналізу діяльності по видам ліцензування.

Впровадження автоматизованої інформаційної системи „Єдиний ліцензійний реєстр” (АІС „ЄЛР”) з єдиною базою даних та комплексною системою захисту інформації від несанкціонованого доступу та забезпеченню надійності збереження інформації від стихійного лиха, аварій, збоїв та відмови технічних засобів АІС „ЄЛР”

Ведення відомчих ліцензійних реєстрів:

ведуться засобами програмного забезпечення, яке передбачає ведення реєстрів в ручному режимі, обмін інформацією між ЄЛР та відомчим реєстрами не проводиться.

Передача даних здійснюється що місячно до 15 числа наступного за звітним місяця на магнітних носіях та/або електронною поштою.

Створення програмно – технологічного середовища для забезпечення підвищення ефективності діяльності органів ліцензування: максимізація достовірності та актуальності наданої інформації.

Облік бланків ліцензії єдиного зразка:

інформація про видані, переоформлені ліцензії, видані дублікати ліцензій на бланках ліцензії єдиного зразка та інформація про використані бланки існує в окремих файлах.

- централізоване замовлення

Невчасне подання органами ліцензування заявок про потребу на наступний рік (узагальнена потреба у бланках на 2009 рік становить близько 312 тис. одиниць)

передавання органами ліцензування

Передача бланків органу ліцензування без закріплення за окремим видом господарської діяльності

- звітність щодо витрачання

Неможливість перевірки відповідності даних у звітах до наданих відомостей

Уніфікований технологічний облік бланків ліцензії єдиного зразка по органам ліцензування з можливістю відстеження обігу кожного окремого бланка ліцензії.

 

 

 

Замовлення на 2008 рік – 340 тис. од. на суму приблизно 918 тис. грн.

 

 

 

Автоматичне формування масиву отриманих бланків у відповідному АРМі.

 

 

Автоматичне формування звітів  відповідності до наданих відомостей

Взаємодія ЄЛР з :

 

ліцензійними реєстрами центральних органів виконавчої влади

Затримки звітів або систематичне неподання відомостей до ЄЛР не дозволяє надавати актуальну інформацію на запити органів державного управління, юридичних та фізичних осіб.

 

 

Впровадження АРМ органа ліцензування у рамках автоматизованої інформаційної системи „єдиний ліцензійний реєстр” – уніфікація типових операцій по процедурі ліцензування;

Мінімізація часу оновлення інформації

- ліцензійними реєстрами місцевих органів виконавчої влади

Недосконалість зв’язку електронною поштою.

Ускладнений зворотній зв’язок.

- Держінформоніторингом

Неможливість підключення до ЄЛР функціональної підсистеми Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.  

 

Взаємодія передбачає сумісний доступ обох систем до буферної бази даних з можливістю запису та модифікації її вмісту.

- Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб – підприємців Держкомпідприємництва.

Відсутність зв’язку не дає можливості пошуку інформації за неповними даними.

Підтвердження достовірності наданої інформації.

- Державними органами статистики.

Відсутність оновлених даних за:

- класифікацією об’єктів адміністративно

 територіального устрою України (КОАТУУ)

- Класифікацією форм власності

- Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)

 

 

Актуалізація довідників за якими здійснюється аналіз ліцензійної діяльності, перевірка та пошук відповідної інформації на запити користувачів.

Надання інформації з ЄЛР:

Виборка, сортування інформації та підготовка довідки – трудомістка та тривала операція. Яка здійснюється в ручному режимі.

Неможливість якісно здійснити складний пошук за видами робіт (операцій, послуг) з філіями та відокремленими підрозділами.

 

 

АІС „ЄЛР” – це можливість проведення якісного аналізу діяльності по видам ліцензування;

Реєстрація користувачів, оперативність надання інформації з ЄЛР на запити органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;

Облік наданої інформації.

- Платні – запити юридичних та фізичних осіб:

На 40 запитів надано інформацію про 18068 ліцензіатів на суму 20352,82 грн;

Відсутність підтвердження надходження до Держбюджету коштів за видачу інформації з ЄЛР та здійснення якісного аналізу

 

Закріплення за Держкомпідприємництвом окремого рахунку, на який здійснюється перерахування коштів за видачу інформації з ЄЛР для щомісячного (щоквартального) перерахування до Держбюджету України.

- Безплатні – запити органів державного управління, силових структур різного рівня:

На 208 запитів надано інформацію про 630149 ліцензіатів

У 5 разів більше запитів

У 35 разів більше наданої інформації

Як адміністративна послуга – направлення коштів на витрати пов’язані з веденням ЄЛР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт створено та підтримується за власної ініціативи

співробітників представництва Держкомпідприємництва України

у Київській області

Погода в Украине UcoZ Web Services
Powered By Ucoz Copyright MyCorp © 2008