Головна сторінка                                                                                                                                                   кодування сторінки -  UTF-8

 

Інформація для ЗМІ

Дошка оголошень

Відшкодування ставок  кредиту

Регуляторна політика

Ліцензування

Дозвільна система

Туризм на Київщині

EURO-2012 in Ukraine

Гаряча лінія

Форум

Актуальні теми:

Небезпечні партнери в бізнесі

Как помочь предпринимателю в условиях кризиса?

Анекдоти про бізнес

 

 

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів,

розроблених Держкомпідприємництвом та схвалених на

розширеному засіданні Кабінету Міністрів України

за участю представників малого та середнього підприємництва

21 травня 2009 року

Назва проекту

нормативно-

правового акту

Мета та результат прийняття

1.    

 

Про утворення місцевих

та регіональних галузевих Рад підприємців (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • формування вертикалі галузевих Рад при органах влади,  що сприятиме забезпеченню безпосередньої участі підприємницької громадськості у реалізації державної політики в сфері розвитку підприємництва, посиленню прозорості при прийнятті відповідних рішень органів місцевої влади, більш ефективному регулюванню тієї чи іншої галузі, а також запобіганню виступам і страйкам підприємців в регіонах.

2.    

 

Про затвердження Положення про інфраструктуру підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • подолання кризових явищ в економіці, створення умов для отримання суб'єктами малого та середнього підприємництва широкого доступу до фінансових і матеріально-технічних ресурсів, інформаційних, методичних та консультаційних послуг, підготовка і забезпечення вказаних суб'єктів кваліфікованими кадрами;

 • прискорення розвитку малого підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, а також  перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних та соціальних проблем, швидке насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

3.    

 

Про упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • забезпечення реалізації Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

 • реформування існуючих дозвільних процедур, сприяння вдосконаленню системи відносин між державою та бізнесом  (дозвільними органами та суб’єктами господарювання) в частині видачі документів дозвільного характеру,  ліквідація в законодавчому полі країни правових колізій та прогалин;

 • врегулювання питання взаємодії місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру в рамках дозвільного центру та затвердження переліку документів дозвільного характеру, що мають видаватись ВИКЛЮЧНО через дозвільні центри, створені відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

4.    

 

Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • сприяння підвищенню стабільності підприємницької діяльності, створенню більш сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні;

 • призупинення до 31 грудня 2010 року проведення органами державного нагляду (контролю) планових та обмеження проведення позапланових перевірок суб'єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства та за поданням суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду контролю про здійснення заходу за його бажанням;

 • прийняття рішення про застосування до суб'єктів господарювання фінансово-адміністративних санкцій тільки в разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень.

 

5.    

 

Про затвердження Плану заходів з підтримки експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва (проект розпорядження Кабінету Міністрів України).

Мета розпорядження:

 • збільшення питомої ваги малого та середнього підприємництва в загальних обсягах вітчизняного експорту, підвищення конкурентоспроможності українського підприємництва, покращення якості товарів та послуг, забезпечення економії природних ресурсів та забезпечення умов екологічної безпеки.

 • створення умов для активізації експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, що забезпечить більш дієву підтримку малого бізнесу, покращить його  експортні можливості, позитивно вплине на вирішенні соціально-економічних  проблем, сприятиме економічному зростанню.

 • усунення диспропорцій міжрегіонального розвитку, створення рівних умов розвитку підприємництва та підвищення загального стандарту життя населення, формуванню потужного середнього класу в Україні.

 

6.    

 

Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки) (проект розпорядження Кабінету Міністрів України).

 

Мета розпорядження:

 • встановлення механізму сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 р. № 36;

 • заборона протягом трьох років проводити перевірки фізичних осіб, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки) та сплачують суму страхового внеску у встановленому розмірі.

7.    

 

Про внесення змін до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • удосконалення механізму віднесення товарів до контрольованих шляхом встановлення переліку продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, визначеному Держспоживстандартом за ознакою десятизначного коду;

 • спрощення та оптимізація процедури сертифікації та митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, зокрема, в частинах щодо уникнення подвійного трактування поняття контрольованих товарів, та зменшення навантаження на суб’єктів ЗЕД, а також підвищення ефективності застосування рішення органу із сертифікації, яке не базуватиметься на класифікації за кодами згідно з УКТ ЗЕД.

 

8.    

 

Про затвердження Порядку митного контролю суднового постачання в морських і річкових портах України відкритих для заходу суден закордонного плавання (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • спрощення порядку митного оформлення суднового постачання, можливість тимчасового ввезення або вивезення суднових запасних частин, призначених для використання на суднах закордонного плавання, які потребують ремонту або технічного обслуговування на митній території України, під зобов’язання про їх зворотне вивезення (ввезення);

 • вирішення проблем, пов’язаних з митним контролем та оформленням суднового постачання, в тому числі спрощення процедур в пунктах пропуску через державний кордон,

 • зменшення витрат часу митних органів на здійснення митного огляду суден,

 • збільшення обсягів послуг та  відповідних відрахувань до Державного бюджету.

9.    

 

Про  визнання таким, що втратив чинність, пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 15липня 1998 р.  № 1094 (щодо оптимізації та спрощення митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України; проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

Мета постанови:

 • усунення подвійного контролю якості енергоємних імпортних товарів, нових технологій, матеріалів на митному кордоні України шляхом відміни необхідності для митного оформлення продукції висновку експертизи з енергозбереження.

 • спрощення процедур надмірного регулювання митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України;

 • зменшення можливостей для зловживань і корупційних дій з боку представників влади.

10.    

 

Про внесення зміни до ст. 15 Закону  України  «Про дорожній рух» (щодо відміни талона до посвідчення водія транспортного засобу; проект Закону України).

 

Мета  законопроекту:

 • узгодження діючого законодавства з вимогами міжнародної Конвенції про дорожній рух, згідно з якою право на керування транспортним засобом посвідчується лише відповідним посвідченням.

 • внесення змін до частини 9 статті 15 Закону України «Про дорожній рух», згідно з якою необхідність отримання талону до посвідчення водія на керування транспортними засобами відповідної категорії відпадає та підтверджується лише посвідченням водія транспортного засобу з установленим терміном дії.

 

11.    

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р № 30 і від 27 червня 2007 р № 897 (щодо спрощення процедури габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування; проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

Мета  постанови:

 • внесення змін до діючого законодавства щодо заборони проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів без документу, який підтверджує внесення плати за проїзд;

 • врегулювання питання щодо внесення плати за проїзд; можливість включення її перевізником до вартості перевезень, набуття перевізником права на відшкодування вантажовідправником чи замовником коштів, сплачених в рахунок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагового та/або великогабаритного транспортного збору; покладання на вантажовідправника відповідальності за збитки, завдані власнику великовагового та/або великогабаритного транспортного збору чи вантажу, а також третім особам через невідповідальність фактичної ваги вантажу даним товарно-транспортної документації;

 • створення сприятливих умов для збільшення провізних спроможностей автотранспортних засобів, надання додаткових гарантій роботи суб'єктів господарювання, що здійснюють вантажні перевезення, дозволить збільшити грошові надходження до державного бюджету.

 

12.    

 

Про внесення змін до  постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. № 198  та від 2 липня 1998 р. № 999 (щодо екологічного контролю в пунктах пропуску через державний контроль; проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • здійснення екологічного контролю транспортних засобів та вантажу в пунктах пропуску через державний кордон виключно посадовими особами Державної екологічної інспекції;

 • заборона залучення до здійснення контролю інших підприємств, установ;

 • спрощення проходження окремих технологічних операцій з екологічного, у тому числі радіаційного, контролю з метою скорочення часу проходження митного оформлення;

 • зменшення можливостей для зловживань та корупційних дій з боку представників влади.

 

13.   

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  25 лютого 2009  р. № 207 (щодо перевезення вантажу автомобільними транспортом у внутрішньому сполученні; проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

Мета постанови:

 • конкретизація деяких документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні;

 • створення сприятливих умов для роботи суб'єктів господарювання, що здійснюють вантажні перевезення;

 • зменшення можливості для зловживань та корупційних дій з боку представників влади.

 

14.    

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від1 серпня 2006 р. № 1063 (щодо видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми; проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

Мета постанови:

 • спрощення процедури отримання довідки про право фізичної особи на отримання доходів від податкового агента без утримання податку власником сільськогосподарської продукції;

 • скорочення витрат часу фізичних осіб-власників сільськогосподарської продукції, які ведуть особисте селянське господарство, забезпечення їх правом на користування пільгою щодо звільнення від оподаткування доходів отриманих від податкових агентів та захист від подвійного оподаткування таких доходів.

15.    

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (проект Закону України).

 

Мета  законопроекту:

 • удосконалення  процедури ліквідації юридичної особи шляхом регламентації створення та діяльності ліквідаційних комісій, що сприятиме суттєвому покращенню захисту майнових прав власників (засновників) юридичної особи при здійсненні ліквідаційних процедур;

 • встановлення антирейдерських норм, вперше надається визначення поняття «рейдерство»;

16.    

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування (проект Закону України).

Мета  законопроекту:

 • визначення строків для видачі копії ліцензії, підстави для відмови у її видачі;

 • скорочення часу для отримання копій ліцензій, що надасть можливість суб’єктам господарювання оскаржувати рішення про відмову у їх видачі;

 • встановлення відповідальності посадових осіб органів ліцензування за порушення строків видачі дублікатів та копій ліцензій, строків переоформлення ліцензій, а також відповідальність за порушення законодавства при анулюванні ліцензії. Це дозволить створити  дієвий механізм запобігання корупційним діянням посадових осіб органів ліцензування при виконанні ними посадових обов’язків щодо видачі ліцензій, їх копій, дублікатів, переоформлення та анулювання ліцензій.

 

17.

 

Про внесення змін до Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру (проект постанови Кабінету Міністрів України).

  Мета постанови:

 • уточнення повноважень Держкомпідприємництва та Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» по веденню та забезпеченню функціонування Єдиного ліцензійного реєстру;

 • технічне вдосконалення передачі органами ліцензування відомостей до цього реєстру з урахуванням сучасних технологій передачі інформації;

 • впровадження системи інформаційного обміну між Єдиним ліцензійним реєстром та Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо якого Україна розпочала останній етап процедури інтеграції до Європейського реєстру бізнесу.

 • забезпечення ефективної інформаційної підтримки довідкової, статистичної та прогнозно-аналітичної інформації підприємців, органів виконавчої влади та громадських організацій щодо стану розвитку підприємництва в Україні, що безпосередньо сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату.

 

18.    

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності,  розміри і порядок зарахування плати за її видачу» (проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

Мета постанови:

 • суттєве збільшення надходження до бюджету шляхом розрахунку розміру плати за видачу ліцензій не  в неоподатковуваних мінімумах  доходів громадян, а в розмірах мінімальної заробітної плати.

 

19.    

 

Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

Мета постанови:

 • зменшення переліку документів на 25 % за рахунок вилучення деяких копій;

 • скорочення на 80 % переліку документів, які повинні додавати підприємці до заяви на отримання ліцензії на певні види діяльності;

 • скорочення на 100 % в окремих видах господарської діяльності переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій.

20.    

 

Про заходи щодо запровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанов:

 • спрощення всіх процедур державної реєстрації за рахунок впровадження електронної реєстрації через Інтернет;

 • зменшення кількості реєстраційних і після реєстраційних процедур шляхом запровадження єдиного документу – виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, що підтверджуватиме постановку цих суб’єктів на облік у передбачених законом органах;

 • скорочення кількості реєстраційних процедур з 10 до
  5–6,
  що дозволить значно покращити міжнародні рейтинги України за ознаками забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу (із 145 місця Україна має піднятися до 90-го).

 

21.    

 

Про затвердження Положення про порядок підвищення кваліфікації кандидатур на зайняття посад державних реєстраторів та державних реєстраторів (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • встановлення єдиного порядку навчальної підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (1367 посадових осіб) - посадових осіб виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення або районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях (654 органи державної реєстрації), які відповідно до закону від імені держави здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • підвищення професійного рівня державних реєстраторів, покращення якості адміністративних послуг, які надаються ними, що, в свою чергу, приведе до зменшення часових витрат суб’єктів господарювання при проведенні відповідних реєстраційних дій.

 

22.    

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 (щодо виготовлення копій судових рішень на бланках суворої звітності; проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

Мета постанови:

 • забезпечення унеможливлення підробки судового рішення та використання його до моменту набрання законної сили, що дозволить запобігти випадкам порушення законних прав та інтересів громадян, суб’єктів господарювання, а також інтересів держави, у т.ч. й шляхом значного підвищення її авторитету і рівня відповідальності суддів та працівників апарату суду в цілому.

23.    

 

Про внесення змін до Положення про Український центр реструктуризації підприємств та розвитку приватного сектору (проект постанови Кабінету Міністрів України) .

Мета постанови:

 • налагодження співпраці між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і відповідними структурами ЄС для чіткої реалізації Декларації про співпрацю у сфері підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу підписаної Прем'єр-міністром України Ю. В. Тимошенко та Віце-президентом Єврокомісії Гюнтером Ферхойгеном 16 лютого 2009 році;

 • ефективна реалізація завдань, покладених на Український цент реструкторизації підприємств та розвитку приватного сектору, забеспеченя формування сприятливого клімату для започаткування та розвитку малих і середніх підприємств;

 • створення нових робочих місць, розвиток вітчизняного ринку консультаційних послуг, поширення управлінського досвіду, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

 

24.    

 

Про внесення змін до Положення про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва (проект постанови Кабінету Міністрів України) .

 

     Мета постанови:

 • забезпечення чіткого порядку отримання від органів ліцензування документальних матеріалів, на підставі яких приймається рішення, що оскарджується суб’єктом господарювання;

 • забезпечення паритетності участі громадськості і представників влади у прийнятті рішень (50% на 50%);

 • створення умов для прозорості процесу розгляду скарг;

 • спрощення доступності інформації про діяльність Ради шляхом обов’язкового оприлюднення її на веб-сайті Держкомпідприємництва.

 

25.    

 

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (проект постанови Кабінету Міністрів України).

 

        Мета постанови:

 • усунення розбіжностей між діючою редакцією Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081.

26.    

 

Про деякі питання допуску до експлуатації та використання автобусів (проект постанови Кабінету Міністрів України).

Мета постанови:

 • врегулювання проблемних питань пов’язаних з встановленням  Законом України «Про автомобільний транспорт» заборони надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів щодо яких не підтверджено безпечність конструкції;

 • підвищення вимог до безпеки пасажирів під час здійснення перевезень.

 

27.    

 

Про внесення змін до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (проект постанови Кабінету Міністрів України)

 

Мета постанови:

 • скорочення переліку документів, необхідних для митного оформлення товарів і транспортних засобів; конкретизація змісту документів; збільшення можливостей суб’єктів підприємницької діяльності щодо подання альтернативних документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт створено та підтримується за власної ініціативи

співробітників представництва Держкомпідприємництва України

у Київській області

Погода в Украине UcoZ Web Services
Powered By Ucoz Copyright MyCorp © 2008