За попередніми експертними оцінками вступ України до СОТ це додаткове підвищення добробуту населення на 3% та збільшення ВВП на 1,9%.

 Членство України в СОТ сприятиме додатковому зростанню реального валового внутрішнього продукту за рахунок збільшення експорту української продукції в обсязі щонайменше 1 млрд. дол. США, а при сприятливих умовах – до 1,5 млрд. дол. США, що буде пов‘язано насамперед із зменшенням втрат від антидемпінгових розслідувань та послабленням тарифних бар‘єрів для експорту вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. Крім того, вступ до СОТ стимулюватиме додаткове залучення прямих іноземних інвестицій в Україну до 500 млн. дол. США щорічно, що сприятиме структурній перебудові економіки України, насиченню ринку виробничого та невиробничого споживання за рахунок українських товарів, зростанню ВВП шляхом природного заміщення імпорту товарів народного споживання тривалого користування на українські і, відповідно, додаткового зростання ВВП за рахунок скорочення імпорту. Однак це можливо за умов цілеспрямованої структурної перебудови промисловості України.

Економіка України вже сьогодні функціонує в умовах, які в основному відповідають умовам членства України в СОТ, і адаптація економіки до цих вимог відбувається вже зараз, а деякі галузі промисловості вже є адаптованими (металургія, хімія, текстиль, транспорт, зв’язок).

Від вступу України у СОТ споживачі отримають наступні переваги:

-         підвищення якості товарів та послуг;

-         здешевлення вітчизняних та імпортованих товарів та послуг;

-         розширення асортименту продукції.

 

Перевагами для виробників будуть:

-         суттєва лібералізація доступу українських товарів на світові ринки (продукти харчової промисловості, металургійна, хімічна, машинобудівна продукція, споживчі товари);

-         зниження витрат ведення зовнішньоекономічної діяльності;

-        зниження вартості сировини, проміжної продукції та інвестиційних товарів;

-        зменшення втрат експортерів від дискримінаційних обмежувальних заходів;

-        посилення правового захисту національного товаровиробника шляхом доступу до СОТівського механізму вирішення торгових суперечок;

-        суттєве підвищення конкурентоспроможності виробництва та товарів виробничого та споживчого попиту через суттєве  збільшення обсягів іноземного інвестування (до 3-5 млрд. дол. США щорічно).

Поряд із лібералізацію торговельного режиму та відкриття своїх ринків для імпортної продукції, Угодами СОТ передбачено розгалужений механізм захисту внутрішнього ринку, який передбачає:

-         спеціальні захисні заходи у випадку різкого зростання імпорту;

-         антидемпінгові заходи у випадку імпорту за демпінговими цінами;

-         компенсаційні заходи у випадку використання заборонених СОТ субсидій;

-         підвищення ставок митного тарифу та застосування квот у разі суттєвого погіршення платіжного балансу країни;

-         використання субсидій, які не створюють негативного впливу на конкуренцію і спрямовані на підвищення конкурентноздатності вітчизняних виробників, у тому числі експортерів;

-         надання внутрішньої підтримки для розвитку сільського господарства, зокрема, застосування спеціального режиму оподаткування.

Професійне використання зазначених інструментів захисту гарантовано посилить  позиції України у міжнародній торгівлі.

 

назад