Відповідно до частини першої статті 46 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон) державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності та згідно із частиною третьою вищезгаданої статті Закону.

Фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Статтею 47 зазначеного Закону встановлено порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням. Так, частиною першою цієї статті передбачено, що для внесення до ЄДР запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинна подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

·        заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;

·        документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

Таким чином, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

·        заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

·        свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;

·        довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

·        довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості;

·        довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність заборгованості або про те, що вона не перебувала на обліку.

Крім того, порядок надання інформації з ЄДР у вигляді витягу або довідки про наявність або відсутність інформації, яка запитується, та форми запиту затверджено наказом Держкомпідприємництва від 20.10.2005 N 97 "Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.10.2005 р. N 1294/11574.

Враховуючи зазначене та виходячи з норм Закону, для отримання необхідної довідки фізичній особі - підприємцю потрібно звернутися до державного реєстратора незалежно від місця проживання фізичної особи - підприємця.

назад