Законом України "Про підприємництво" встановлено, що ліцензуванню підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають:

·                    на здоров'я людини,

·                    на навколишнє природне середовище,

·                    на безпеку держави.

За визначенням ліцензія - це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим їм органом, відповідно до якого власник ліцензії має право займатися певним видом підприємницької діяльності. При цьому існує цілий ряд видів діяльності, якими можуть займатися винятково державні підприємства.

Існують 44 види підприємницької діяльності, для здійснення яких, відповідно до Закону України "Про внесення змін у Закон України "Про підприємництво", необхідно мати ліцензію.

Наприклад, до них відносяться:

·                    створення і утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

·                    виготовлення і реалізація лікарських засобів;

·                    виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення і реалізація спирту етилового, коньячного та плодового;

·                    виготовлення тютюнових виробів;

·                    медична практика, ветеринарна практика;

·                    юридична практика;

·                    створення та утримання ігрових закладів, організація азартних ігор;

·                    міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним і автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом;

·                    виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворої звітності і знаків поштової оплати, а також матеріалів і напівфабрикатів для їхнього виробництва;

·                    видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

·                    аудиторська та страхова діяльності;

·                    виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;

·                    діяльність, пов'язана з організацією іноземного та закордонного туризму;

·                    здійснення операцій з металобрухтом;

·                    посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

·                    довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника) тощо.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що видав ліцензію, але не менше 3-х років. Для одержання ліцензії подається заява, у якій вказуються:

·                    для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по-батькові і паспортних даних, а для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;

·                    вид діяльності;

·                    термін дії ліцензії.

Крім заяви, підприємцям-громадянам необхідно представити наступні документи:

·                    копії документів, що засвідчують рівень утворення і кваліфікації, необхідний для здійснення певного виду підприємницької діяльності;

·                    копії свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Юридичним особам потрібно представити копії посвідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

Ліцензія видається після ухвалення рішення про її видачу та подання заявником в орган, що видає ліцензію, документів про внесення плати за видачу ліцензії. Розмір плати за видачу ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При втраті або зміні яких-небудь відомостей, зазначених у ліцензії, суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний в 10-денний строк подати заяву про видачу дубліката (при втраті) або переоформленні ліцензії.

назад