Відповідно до підпункту 4.2.10 пункту 4.2 статті 4 Закону України від 22.05.2003 № 889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб» (із змінами та доповненнями) до складу загального місячного оподатковуваного доходу включається дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім: процентів, одержаних від боржника внаслідок прострочення виконання ним грошового зобов'язання у розмірі, прямо встановленому цивільним законодавством, якщо інший розмір не встановлено таким цивільно-правовим договором.

В свою чергу, стаття 625 Цивільного кодексу України визначає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно пункту 6 статті 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, вважаємо, що чинне законодавство не передбачає оподаткування податком з доходів фізичних осіб нарахованих у процентах сум штрафних санкцій, які одержані від боржника за несвоєчасне виконання ним грошового зобов’язання.

 

 

назад