Квартальна звітність про стан

реалізації державної регуляторної

політики в регіоні

 

 

         На виконання наказу № 153 від 17.12.07. Держкомпідприємництва України „Про звітність територіальних представництв Держпідприємництва України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі” представництво Держкомпідприємництва у Київській області (далі по тексту - Представництво) відпрацювало звіт за І квартал 2009 року про стан реалізації державної регуляторної політики в регіоні.

          І. Протягом першого кварталу 2009 року на погодження до Представництва надійшло 12 проектів регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади, щодо яких, на виконання ст. 21 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон), Представництвом були прийняті 8 рішень про погодження проектів регуляторних актів та 4 рішення про відмову в погодженні.

         ІІ. У першому кварталі 2009 року на виконання п. п. 3, 10 «Положення про представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області” (затверджено в.о. Голови Держкомпідприємництва України 20.06.07.) Представництвом приймалась участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в регіоні, забезпечувалась методична робота діяльності місцевих регуляторних органів щодо реалізації державної регуляторної політики.  

         2.1. Так, Представництвом опрацьовано АРВ, звіт про базове відстеження щодо рішення Поліської районної ради про затвердження «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальних громад Поліського району» (далі - Рішення). За результатами проведеної роботи Поліській районній раді запропоновано: 

-   привести АРВ у відповідність до ст. 8 Закону та «Методики відстеження результативності регуляторного акта» (затверджена постановою КМУ від 11.03.04. № 308) та передати до Представництва доопрацьований АРВ.

-   передати до Представництва доопрацьований звіт про базове відстеження результативності Рішення.

         2.2. Опрацьовано документи, які стосуються прийняття рішення Фастівської районної ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності» від 23.12.08. № 08-21-V (далі – Рішення 1).

         Після опрацювання документів, які передано до Представництва, Фастівській районній раді запропоновано:

-          на підставі ст. 11 Закону переглянути Рішення 1 за ініціативи регуляторного органу та привести його у відповідність до вимог Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», зокрема у відповідність до норм преамбули Указу та передати до Представництва копію нового рішення;  

-          доопрацювати АРВ та привести його у відповідність до вимог Закону та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта» (затверджена постановою КМУ від 11.03.04. № 308, далі - Методика) та передати до Представництва доопрацьований АРВ;

-          повідомити Представництво, в якому ЗМІ були оприлюднені проект Рішення 1 та відповідний АРВ.

          2.3. Опрацьовано документи, які стосуються прийняття рішення Вишгородської районної ради «Про встановлення ставок податку на 2008 р. для суб’єктів малого підприємництва фізичних осіб Вишгородського району, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (далі – Рішення 2).

         Після опрацювання документів Вишгородській районній раді Представництвом запропоновано:

-   допрацювати АРВ, привести АРВ у відповідність до вимог Закону та Методики з врахуванням викладеного у листі Представництва;

-   передати до Представництва копію текстового варіанту АРВ у доопрацьованому вигляді за підписом відповідальної посадової особи.

         2.4. Опрацьовано документи, які стосуються прийняття рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Правил розміщення та утримання гральних автоматів на території міста Вишгород» (далі – Рішення 3).

         Після опрацювання отриманих документів, які стосуються прийняття Рішення 3, Вишгородській міській раді Представництвом запропоновано:

- переглянути Рішення 3 та скасувати його /Рішення 3/ за ініціативою регуляторного органу.

- передати до Представництва та заявнику (Українській асоціації діячів грального бізнесу) копію рішення Ради про скасування Рішення 3.

         2.5. Представництвом надано роз’яснення Іванківській районній раді щодо питання розподілу обов’язків між Радою та міжрайонною податковою інспекцією при підготовці рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання – фізичних осіб» в частині здійснення таких заходів: проведення аналізу регуляторного впливу, оприлюднення проекту регуляторного акта, надання відповідей на зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта, оприлюднення результатів відстежень.

         2.6. Представництвом на лист Вишгородської районної ради від 26.01.09. № 2-5/29 (далі - Лист), яким повідомлено, що здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів районної ради у 2009 році здійснює Вишгородська райдержадміністрація, надано роз’яснення про те, що згідно ст. 10 Закону виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується регуляторним органом, який прийняв цей акт, якщо інше не встановлено Законом. Якщо Радою прийнято рішення про покладання відповідальності за здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Ради на Вишгородську райдержадміністрацію, то прийняття такого рішення не може слугувати підставою для невиконання самим регуляторним органом, Вишгородською районною радою, ст. 10 Закону.

         Також в Листі Ради зазначалося, що рішення Ради № 229 від 25.09.08. «Про порядок управління майном спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району» (далі – Рішення 4), за припущенням автора Листа, є нормативно-правовим актом індивідуальної дії, так як спрямоване на врегулювання діяльності трьох комунальних підприємств районної ради ВРКП «Комунальник», ВРКП «Вишгородтепломережа», ВРКП «Вишгородрайбуд». Тобто, у своїх припущеннях автор Листа, можливо, посилався на ст. 3 Закону у частині того, що дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям актів, що містять індивідуально-конкретні приписи, за винятком актів у яких одночасно містяться нормативні та індивідуально-конкретні приписи.

         Представництвом у листі-розясненні звернуто увагу на те, що п. 1 Рішення 4 затверджено «Порядок управління майном спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району Київської області» (далі - Порядок). Згідно п.п. 4, 5 Порядку Вишгородська районна рада вирішує питання відчуження майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району; приймає рішення про приватизацію майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, здійснює розподіл прибутку підприємств спільної комунальної власності, надає погодження на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району у разі пропозиції орендаря. Тобто, за визначенням ст. 1 Закону, Рішення є регуляторним актом, оскільки його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання. Також Представництвом у листі-розясненні звернуто увагу на те, що п. 1 Рішення 4, а так само Порядок, містять нормативні приписи, а тому Рішення відноситься до категорії регуляторних актів.

         З метою виконання покладених на Представництво обов’язків щодо формування та реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва в регіоні Вишгородській районній раді запропоновано передати до Представництва наступні документи:

- аналіз регуляторного впливу щодо норм Рішення 4, які регулюють господарські або адміністративні відносини між регуляторним органом та суб’єктами господарювання (відчуження майна спільної комунальної власності територіальних громад району; приватизація майна об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад району; розподіл прибутку підприємств спільної комунальної власності; погодження на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної комунальної власності територіальних громад району у разі пропозиції орендаря).

- відповідний звіт про базове відстеження результативності Рішення 4.

2.7Представництвом на лист Вишгородської районної ради від 02.03.09. № 2-5/129 (далі - Лист) про те, що у ст. 30 Закону відсутні повноваження Представництва щодо отримання від органів місцевого самоврядування копій документів, а тому, на думку автора Листа, прохання, викладені у листах Представництва про надання документів, які стосуються регуляторної діяльності Ради, є перевищенням повноважень Представництва та таким, що не відповідає Конституції і Законам України надано наступне роз’яснення.

         Ст. 30 Закону визначено, що до повноважень спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики належать підготовка та подання пропозицій щодо формування та забезпечення здійснення державної регуляторної політики; узагальнення практики застосування законодавства про державну регуляторну політику, підготовка та подання пропозицій щодо його вдосконалення; методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної із здійсненням державної регуляторної політики; звернення до регуляторних органів з пропозиціями про внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих цими органами регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог цього Закону; звернення до Президента України, органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та Законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог цього Закону; надання роз’яснень положень законодавства про державну регуляторну політику /наводиться неповний перелік за змістом ст. 30 Закону/.     

         Постановою КМУ від 26.04.07. № 667 затверджено Положення про Держаний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Положення). Згідно п. 1 Положення Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим органом з питань державної регуляторної політики. Згідно п. 12 Положення Держкомпідприємництво здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. Положення про територіальні органи Держкомпідприємництва затверджує його Голова.

         Згідно п. 3 „Положення про представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області”, затвердженого в.о. Голови Держкомпідприємництва України 20.06.07. (далі – Положення 1) основним завданням Представництва є участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва в регіоні /наводиться неповний перелік за п. 3 Положення 1/.

         Згідно п. 4 Положення 1 Представництво відповідно до покладених на нього завдань: повідомляє посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено; аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих місцевими регуляторними органами; звертається до місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб із пропозиціями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; бере участь у методичному забезпеченні діяльності місцевих регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Згідно п. 5 Положення 1 Представництво має право одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, організацій та установ незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань /наводиться неповний перелік за п.п. 4, 5 Положення 1/.

         У контексті до зазначених вище діючих нормативно-правових актів, з врахуванням необхідності належного виконання покладених на Представництво прав та обов’язків щодо діяльності регуляторних органів Київської області, в т.ч. органів місцевого самоврядування, у роз’ясненні Представництва зазначено, що припущення автора Листа про безпідставність дій Представництва при проханнях, які викладаються у листах Представництва про надання документів, які стосуються регуляторної діяльності Ради, та про те, що такі дії Представництва є перевищенням повноважень та такими, що не відповідають Конституції і Законам України, є необґрунтованим, безпідставним, а також інформацією, яка має бути переглянутою автором Листа у відповідності до дії згадуваних вище чинних норм. 

         Щодо зазначеного в Листі про те, що здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування регламентовано статтями 31 – 38 розділу VI Закону Представництвом звернуто увагу, що в своїй діяльності Рада має керуватися також іншими статтями та розділами цього Закону, зокрема статтями розділу I Закону.

 

 

 

назад